Međunarodni dan čišćenja

Na međunarodnom danu čišćenja obale članovi naše organizacije su u saradnji sa predstavnicima nevladinih organizacija, volonterima i članovima Rotary kluba iz Ulcinja učestvovali u akciji prikupljanja otpada. Ova akcija je bila usmjerena ka uklanjanju manje vidljivog otpada koji se nalazi u rastinju na pješčanim dinama iza plaža. Otpad koji je sakupljen bio je u različitim…