Realizovan Bemed projekat

Projekat „Velika plaža bez plastike“ realizovan je sa ciljem podizanja svijesti javnosti i institucija o izvorima i posledicama zagađenja plastikom. Ovaj projekat je imao poseban akcenat na održivom upravljanjem turizmom i njegovom odnosu prema plastici. Projekte aktivnosti realizovali smo sa fokusom na nekoliko grupa: djecu školskog uzrasta, turiste i institucije. Kako bi lokalna i nacionalna…