Održan i poslednji edukativni događaj

Članovi naše organizacije uspijevaju da tokom edukativnih događaja na Velikoj plaži objasne sve većem broju ljudi značaj pravilnog odlaganja plastičnog otpda i njegove prevencije. Još jednom smo korisnicima plaža objasnili da plastični otpad koji nesmotreno odbacujemo u životnu sredinu negativno utiče na morski ekosistem. Da plastični otpad nakon što se razgradi na mikroplastiku ulazi u…

Održan drugi edukativni događaj

Organizovali smo još jedan edukativni događaj na kojem smo prisutnim korisnicima plaže skrenuli pažnju na količinu proizvedenog plastičnog otpada. Događaj je bio realizovan na način da prilikom šetnje plažom na sebe dodajemo plastične predmete koje bačene zateknemo na plaži. Količina otpada koji smo zatekli bila je prevelika kako bismo iskoristili sav otpad koji smo našli,…