Edukativni događaj na Velikoj plaži

Na Velikoj plaži u Ulcinju organizovali smo edukativni događaj sa ciljem da korisnicima plaže objasnimo štetne uticaje plastike za jednokratnu upotrebu. U okviru ovog događaja članovi NVO Green life su turistima objašnjavali razloge zbog kojih je važno biti svjestan količine plastičnog otpada koji nesmotreno proizvedemo ali i načina kako da sa tom praksom prestanemo. Plastika…